Sửa chữa máy giặt không vào điện: Nguồn điện ở máy giặt luôn là điều kiện tiên quyết nhất khi người dùng cần sử dụng máy giặt. Máy gặt tất nhiên sẽ không hoạt động được nếu không được kết nối với nguồn điện. Tuy nhiên, để xác định