Máy giặt là đồ dùng gia đình mà hằng ngày đều phải sử dụng nên việc phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng là điều không thể tránh khỏi, và đôi khi nó chỉ là các lỗi nhỏ và chính bạn cũng có thể khắc phục được chứ