Một tình trạng thường gặp ở người dùng lúc sử dụng máy giặt đó là sự hốt hoảng, tỏ ra sợ hãi khi máy giặt có sự rung lắc mạnh, kèm theo là tiếng kêu to, rất lớn, … máy giặt như muốn giật tung, ngã ngữa. Với biểu hiện của